torsdag 25 februari 2016

vid slutet av universum

"Den verkliga sorgehandlingen är att inte lida på grund av förlusten av den älskade, det är att en vacker dag på förhållandets hud upptäcka den där obetydliga lilla fläcken, vilken uppträder som symptom på en säker död: för första gången gör jag den jag älskar ont, förvisso utan att önska det, men utan att jag blir utom mig."

lördag 6 februari 2016

Camus

Gå inte bakom mig, jag kanske inte leder.
Gå inte framför mig, jag kanske inte följer. Bara gå bredvid mig och var min vän.

Albert Camus


fredag 5 februari 2016

reson

Det sitter ett djur där i hörnet
sen timmar.
Det brukar hålla sig lugnt om jag rimmar
- Lars Forssell