lördag 14 december 2013

kintsukuroi

I’m like one of those Japanese bowls
That were made long ago
I have some cracks in me
They have been filled with gold
That’s what they used back then
When they had a bowl to mend
It did not hide the cracks
It made them shine instead
So now every old scar shows
From every time I broke
And anyone’s eyes can see
I’m not what I used to be
But in a collector’s mind
All of these jagged lines
Make me more beautiful
And worth a much higher price
I’m like one of those Japanese bowls
I was made long ago
I have some cracks you can see
See how they shine of gold


Peter Mayer

tisdag 3 december 2013

Om man är tyst för länge, så vissnar tungan.

Pippi Långstrump

lördag 30 november 2013

"Att leva är inte nog. Solsken, frihet och en liten blomma måste man ha."


H.C Andersen

torsdag 21 november 2013

gentifiering slentrifiering

"man kan se kulturpolitiken som en motsvarighet till de rumsliga och sociala gentrifieringsprocesserna, alltså försöken att med planering uppifrån skapa det som bara kan växa nerifrån och ur det oplanerade, tillfälliga och spontana, i sprickorna och mellanrummen.
Alla dessa nya kulturhus, konserthus, konsthallar och bibliotek, projekten som vill få de kreativitetsbaserade företagen - den kreativa sektorn - att framstå som en snyggt designad tillväxtmotor och försöken att med stora bidrag skapa utvecklingskluster kring rörliga bilder, spel, rockmusik eller vad helst man tilltror en ljus ekonomisk utveckling - allt detta kan alltså ses som just kulturella gentrifieringsprocesser.
Vad är det som inte ryms i dessa välplanerade strukturer? Dessvärre är det nog det mesta av det som sker vid den verkliga kreativitetens frontlinjer, det som i själva verket skyr eller undandrar sig planering och kooptering - de nya uttrycken, de unga talangerna och grupperingarna och den fragmentariserade, splittrade och kaotiska mångfald som verkar vara de kreativa miljöernas viktigaste kännetecken.
Och konstnärerna, de som förblir hjältarna i kulturlivet, riskerar utöver sin tid, sin talang och sina pengar som de satsar i egna projekt, som vanligt också att hamna utanför eller få en andrarangsposition i det flotta, överdesignade skrytbygget."

Tobias Nielsén och Sven Nilsson
Framtiden är nu
Kultursverige 2040

måndag 4 november 2013

 One day you will ask me which is more important? My life or yours? I will say mine 
and you will walk away not knowing that you are my life.

 Khalil Gibran

fredag 20 september 2013


"I think we are well advised to keep on nodding terms with the people we used to be, whether we find them attractive company or not. Otherwise they turn up unannounced and surprise us, come hammering on the mind’s door at 4 a.m. of a bad night and demand to know who deserted them, who betrayed them, who is going to make amends. We forget all too soon the things we thought we could never forget. We forget the loves and the betrayals alike, forget what we whispered and what we screamed, forget who we were." 

Joan Didion

fredag 6 september 2013

“What should I do about the wild and the tame? The wild heart that wants to be free, and the tame heart that wants to come home. I want to be held. I don't want you to come too close. I want you to scoop me up and bring me home at nights. I don't want to tell you where I am. I want to keep a place among the rocks where no one can find me. I want to be with you.” 

 Jeanette Winterson

fredag 2 augusti 2013

"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes."
Marcel Proust

onsdag 31 juli 2013
"Himmelshoch jauchzend
zum Tode betrübt
glücklich allein
ist die Seele die liebt"

torsdag 18 juli 2013

onsdag 26 juni 2013en njutning, o vänner är trånadens glöd,
 men njutningens fullhet är njutningens död

Erik Johan Stagnelius

onsdag 12 juni 2013

Humanity means being human. 
Being human is not a diversity of choices, it's about how to love one and another for being diverse.
Let's keep it that way.