onsdag 10 april 2013

Supersnippan

"Dagens Supersnippa är Vintergatan! 

Vintergatan är en stavspiralgalax som har en diameter på cirka 100 000 ljusår och är ungefär 12 000 ljusår tjock. Man räknar med att det finns 200-400 miljarder stjärnor i Vintergatan. En av stjärnorna är solen, som befinner sig i periferin ungefär 28 000 ljusår från centrum. Många tror att det i Vintergatans centrum finns ett supermassivt svart hål kring vilket galaxen roterar."